lørdag den 17. oktober 2015

Kursus: Jul med envelope punchboard

Kurser: Jul med envelope punchboard
Blev afholdt søndag d. 8. november 2015
hos: Hobby & Mini
Bregningevej 1, Bregninge, 4593 Eskebjerg
Tlf.: 59292225. Email: hobbyogmini@gmail.com